Overzicht

ALGEMENE FUNCTIEKENMERKEN

De functie van manager heeft een strategisch karakter. Dit betekent dat de manager belast is met de ontwikkeling, vaststelling en uitvoering van het beleid op het gebied van bedrijfsvoering, personeelszaken, kwaliteitbeleid en financiën. De manager geeft dagelijks leiding aan KDV De Tweeling B.V en is zeer betrokken bij de huidige visie van de Tweeling.

DOEL VAN DE FUNCTIE

De manager is verantwoordelijk voor de uitvoering en realisatie van het pedagogische beleid. Hij/zij zorgt ervoor dat de operationele, beleidsmatige, financiële en personele doelstellingen binnen KDV de Tweeling worden gerealiseerd. HIj/zij zorgt ervoor dat de dienstverlening  aansluit bij de marktontwikkelingen.

ORGANISATORISCHE POSITIE

De manager valt hiërarchisch onder de directeur. De manager geeft hiërarchisch leiding aan alle medewerkers van KDV de Tweeling.

Wie zoeken wij?:

We zoeken iemand die over de volgende vaardigheden en kenmerken beschikt:

    • Sociale vaardigheden in het motiveren, coachen en instrueren van medewerkers en het opbouwen/onderhouden van een netwerk met derden;

 

    • Managementvaardigheden voor het leidinggeven en aansturen van de organisatorische eenheid;

 

 

 

    • Pro-actief en ondernemend in het signaleren en inspelen op feitelijke en verwachte (markt)ontwikkelingen en het (mede) vertalen hiervan in beleid;

 

 

 

    • Analytisch vermogen voor het structureren van beleidslijnen naar concrete haalbare, consistente doelen;

 

 

 

    • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het vertalen van beleidsplannen en het onderhouden van contacten met contactpersonen van diverse onderdelen van en buiten de onderneming;

 

 

 

    • Confirmeren aan de visie op pedagogisch beleid van de Tweeling, en verder ontwikkelen;

 

 

 

    • Visie op een duurzaamheid in de kinderopvang.

 

 

Wat hebben we jou allemaal te bieden?:

We bieden je een uitdagende baan. Je komt terecht in een team van bevlogen pm-ers die bewust voor deze opvanglocatie hebben gekozen en hun talenten inzetten om elke dag de beste opvang te leveren aan de kinderen. Arbeidsvoorwaarden conform CAO kinderopvang/inschaling functie leidinggevende B.

Bij welk bedrijf kom je werken?:

KDV de Tweeling onderscheidt zich van andere kinderopvangorganisaties door duurzaamheid integraal door te voeren in de bedrijfsvoering. Een groene binnentuin, werken met natuurlijke materialen, een voedzame en verantwoorde maaltijd voor de kinderen en volop aandacht voor ontwikkelingsmogelijkheden en de natuurlijke talenten van personeel horen daarbij.

 

Daarnaast hebben we een hele specifieke visie op de opvang van kinderen. We willen ontdekken waar de ‘NatuurTalenten’ van de kinderen geworteld zijn en proberen dit te doen door te kijken, te luisteren en te volgen. De fysieke ruimte speelt hierbij ook een belangrijke rol. Door de ruimte op te delen in activiteitenhoeken, zoals de bouwhoek, de huishoek, de leeshoek en een themahoek, komen kinderen meer tot gericht spel, alleen of in kleine groepjes. Hierdoor komt er meer verdieping in hun spel en dit is pedagogisch waardevol.

 

Ook een breed aanbod aan creatieve, natuurlijke en vaak kosteloze materialen waaruit kinderen zelf mogen kiezen helpt hen zich in hun eigen taal uit te drukken en de wereld op hun manier te onderzoeken. Dit daagt tevens ook onze pedagogisch medewerkers uit om buiten de kaders te denken om zo de kinderen vertrouwen te kunnen geven, om te gaan met eventuele risico’s en om eigen normen en waarden te onderzoeken.

 

Het kinderdagverblijf maakt onderdeel uit van een grotere organisatie. Het is één van de vier locaties van Stichting SOOS BSO.

Solliciteren of wil je meer informatie?:

Voor meer informatie en een volledig omschrijving van het profiel zie ook:

 

https://kdv-detweeling.nl/over-de-tweeling/werkenstage-bij-ons/

Contactpersoon: Ilse de Bokx
Telefoonnummer: +31 6 10933993