Oops...
Slider with alias vlietkinderen not found.

Vacatures Vlietkinderen

Het verhaal van Vlietkinderen,
kinderopvang met beide beentjes in de maatschappij

Ons verhaal is een verhaal over wie wij zijn, een verhaal over waarom wij doen wat we doen, een verhaal over meer dan alleen opvang, een verhaal over ontdekken, ontwikkelen, spelen, leren, ervaren en ontmoeten. Een verhaal over vertrouwen, verbinding en verantwoordelijkheid. Ons verhaal is nooit af, iedere dag schrijven we een nieuwe pagina. Voel je vrij om mee te schrijven aan het verhaal van Vlietkinderen.

Werken bij Vlietkinderen

Vlietkinderen wil een betrouwbare en inspirerende werkgever zijn voor haar medewerkers. Wij zien graag dat onze medewerkers zich betrokken voelen bij de organisatie. Dat betekent niet alleen een passende beloning en arbeidsvoorwaarden, maar ook volop kansen voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Aandacht voor de balans tussen werk en privéleven en een veilige en gezonde werkomgeving vinden we vanzelfsprekend.

Wij zijn gericht op samenwerken. Samen komen we verder!

Vertrouwen, respect, mensgerichtheid en samenwerking zijn belangrijke kernwaarden voor ons. Deze waarden staan voor hoe wij als collega’s met elkaar, met klanten (de kinderen en hun ouders) en samenwerkingspartners willen omgaan. Deze waarden zorgen voor verbondenheid en betrokkenheid bij de organisatie en bij de collega’s. We nemen verantwoordelijkheid, zoeken verbinding met elkaar en onze stakeholders. Zo worden vooruitgang en innovatie gestimuleerd. Zelfontwikkeling, integriteit en klantgerichtheid zien wij als onze kerncompetenties.

Meer dan alleen ‘opvang’

Het woord ‘opvang’ dekt de lading niet. De kinderopvang van Vlietkinderen heeft zoveel meer te bieden. Kinderopvang kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen. “Goede kinderopvang is een verrijking voor het kind”, zei ooit ontwikkelingspsycholoog en pedagoog dr. Elly Singer. Bijzonder hoogleraar Kinderopvang Ruben Fukkink, stelt dat Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat kinderen in de kinderopvang zich op allerlei vlakken ontwikkelen. Goede kinderopvang draagt positief bij aan de ontwikkeling van kinderen, op sociaal-emotioneel, motorisch, creatief en cognitief niveau. Onze verantwoorde, kwaliteitsopvang met aandacht voor het individuele kind, zorgt ervoor dat ouders met een gerust hart op hun werk of aan de studie kunnen. Zij weten dat hun kind in vertrouwde en kundige handen is bij ons.

We geven de kinderen ‘iets extra’s mee

Van het ontbijt tot en met de warme maaltijd, huiswerkbegeleiding, de maandelijkse ‘knipbeurt’, een gevarieerd activiteitenaanbod, wij zorgen ervoor. Wij vervoeren de kinderen per (elektrische) groeps-bakfiets, de Stint. Bij sommige locaties verbouwen we groenten in een moestuin en we eten samen vers en gezond. Daartoe hanteren we voedingsrichtlijnen gebaseerd op de adviezen van het Voedingscentrum.
We stimuleren aandacht voor het milieu en (sportief) bewegen. Er is veel aandacht voor het welbevinden van het kind en onze medewerkers worden voortdurend bijgeschoold op pedagogisch gebied zodat de kwaliteit gewaarborgd is.
Kortom: als kind in de kinderopvang bij Vlietkinderen krijg je iets extra’s mee.

Hoe Vlietkinderen is ontstaan

Ergens midden jaren zeventig begonnen vrouwen die wilden werken, met het opvangen van elkaars kinderen. Zo ook in de gemeenten Leidschendam en Voorburg. Een maatschappelijk betrokken initiatief. Jaren later mondde dit initiatief uit in de kinderopvang zoals we die nu kennen. Ook Vlietkinderen is zo ontstaan, voortgekomen uit twee plaatselijke initiatieven: Stichting Kinderopvang Leidschendam en Stichting Kinderopvang Voorburg. Deze twee organisaties werden in 2006 Vlietkinderen. De naam ligt voor de hand, onze locaties bevinden zich in het gebied rond de Vliet. Een vaarwater  dat in de middeleeuwen een belangrijke verbinding was tussen de Oude Rijn en de Maas voor allerlei handel in Holland. Het gaat ons dus om de kinderen ‘aan de Vliet’.

Onze focus: de ontwikkeling van kinderen

Samen met de ouders van de kinderen leggen we een basis voor de opvoeding en ontwikkeling van onze kinderen. We gaan een ‘educatief partnerschap’ met elkaar aan. Maar, Vlietkinderen kan natuurlijk ook niet zonder een goede relatie met de gemeenten waar wij onze locaties exploiteren.

We werken nauw samen met schoolbesturen, zoals  Lucas onderwijs, de Haagsche scholen en Panta Rhei. Deze onderwijskoepels hebben hun scholen in de drie regio’s waar ook de locaties van Vlietkinderen zijn. Bij (of in) een groot deel van die scholen heeft Vlietkinderen een naschoolse opvanglocatie en bij de meeste scholen wordt ook de tussenschoolse opvang door Vlietkinderen uitgevoerd. Samen met de scholen en hun besturen werken we aan de ontwikkeling van Brede (Buurt) Scholen en aan de realisatie van (Integrale) Kindcentra. Tenslotte ‘bedienen’ we dezelfde doelgroep: kinderen van 0 tot 13 jaar. Het kind en zijn ontwikkeling staan zowel bij de opvang als bij het onderwijs centraal. We versterken en leren van elkaar. We bespreken ook hoe we onze kinderopvang het best kunnen laten aansluiten bij het (Passend) onderwijs. Onderwijs en kinderopvang worden steeds meer natuurlijke partners. Ons beider focus is gericht op de ontwikkeling van kinderen.

Kinderen en hun omgeving staan centraal

Wij kiezen alleen voor samenwerkingspartners die qua kwaliteitsniveau bij ons passen. Onze maatstaven zijn hoog. Wanneer wij onze naam ergens aan verbinden dan moet hetgeen de samenwerkingspartner ons te bieden heeft, van toegevoegde waarde zijn voor de kinderen en voor onze maatschappelijke omgeving. We steunen goede doelen door sponsoring, bijvoorbeeld Stichting Leergeld, Slimme Boefjes, KIKA en Opkikker. We dragen bij aan regionale events en organisaties waarin wij meerwaarde zien. Zo lang de kinderen en hun omgeving maar centraal staan. Voor de activiteiten die wij de kinderen bieden in onze kindercentra zoeken we verbinding met regionale sport-, scouting-, muziek- en culturele verenigingen en organisaties. Zo maken kinderen via Vlietkinderen kennis met allerlei soorten vrijetijdsbesteding en profiteren de verenigingen met wie wij samenwerken van de aanwas van nieuwe leden.

Maatschappelijk bewust en ondernemend

Bij Vlietkinderen gaat sociaal en (maatschappelijk) ondernemen hand in hand met commercieel ondernemen. Vlietkinderen is een stichting wij hebben geen winstoogmerk. Natuurlijk moeten wij geld verdienen om onze ‘eigen broek op te houden’ maar dit geld vloeit in zijn geheel terug in de organisatie. Een stichting kent geen leden of aandeelhouders, de invloed van buitenaf blijft daardoor beperkt. We zijn vooral een dienstverlenende organisatie en zoeken steeds de balans tussen de zakelijkheid en de maatschappelijke kant van onze onderneming. De gemeente Leidschendam-Voorburg en de gemeente Den Haag zijn daarom ook belangrijke partners waar het gaat om onze rol in maatschappelijke ontwikkelingen. Dit is vooral zichtbaar in initiatieven zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin, de Voor- en Vroegschoolse Educatie en het stimuleren van de betrokkenheid van ouders bij opvang en onderwijs, ‘Ouders mee in VVE’. Daarnaast praten we met gemeenten en Jeugdzorginstellingen over de rol die de kinderopvang kan en wil spelen in de ontwikkeling van het Jeugdbeleid en de Jeugdzorg. Natuurlijk zijn wij er in de allereerste plaats voor het welbevinden van de kinderen die ouders dagelijks aan onze kundige handen toevertrouwen.

Vlietkinderen – 2017

Uitstaande vacatures

Wij hebben momenteel de volgende vacatures uitstaan.

Er zijn momenteel geen vacatures.